3 stappen om uw energie opnieuw op te starten

Het spreekt voor zich dat je, om je niet uitgeput of uitgeput te voelen, niet alleen de grondoorzaak ervan, de stressfactor, moet identificeren, maar nog belangrijker, de beslissing moet nemen om de verandering met succes uit te voeren en ijverig te handelen naar je beslissing.

Om te voorkomen dat u zich uitgeput voelt, moet u eerst stoppen met moe te zijn. Volg deze drie stappen om je energie opnieuw op te starten en je nooit meer uitgeput te voelen.

De Let-Go-aanpak

Meestal moeten er in tijden van ingrijpende levensveranderingen drastische maatregelen worden genomen. De belangrijkste stap daarvoor is een stap terug doen uit de situatie. Om jezelf opnieuw uit te vinden, moet je tijd en afstand nemen van alle dingen waaraan je gehecht bent (de stressoren).

De Observant-Guardian-benadering

U heeft nu het aantal activiteiten op uw agenda verminderd en er is momenteel geen energieverbruik. Door los te laten, creëer je een nieuw moment van tijd en ruimte in je leven. Als je in staat bent om stil te zijn, observeer dan hoe die stilte je helpt je energie terug te winnen en te herscheppen.

Bij stilzitten:

Haal liefdevol, lang en langzaam adem.

Herken de frisse energie die in je lichaam komt.

Adem op dezelfde manier uit en laat het denken en alle spanning in je lichaam los.

Bekijk die toestand van pure stilte en pure stroom van energie. Neem deze toestand als een zeer ernstige toestand, bewaar hem en bewaak hem, want hij is de bron van je energie.

De passieve aanpak

Benader uw dagelijkse taken nu niet door al uw energie erin te storten, maar door de situatie passief te observeren. Als je bij een discussie betrokken bent, reageer dan niet onmiddellijk. Probeer eerst informatie te ontvangen zonder uw energie uit te wisselen of te investeren en:

Laat reageren of handelen los.

Realiseer de capaciteit van uw geduld en tolerantie voor de situatie.

Kijk naar je bestaande energie en verdiep je stilte

Verbeter je geduld en tolerantie.

Als je dit eenmaal beseft, accepteer dan het feit dat je de situatie niet mag veranderen als het je niet bevalt, maar handel ernaar en doe je best om een ​​oplossing te vinden die voor jou en de andere partij werkt.